ผบ.ทัพเรือภาค2ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งลงนามถวายพระพรโดยมีข้าราชการทหารเรือ แม่บ้านทหารเรือในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 เข้าร่วมในพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยหลังจากประกอบพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ว พล.ร.ท.ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้นำจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 2 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาเก็บกวาดขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาสงขลา โดยเก็บกวาดขยะตั้งแต่ลานดนตรีไปจนถึงชุมชนบ้านเก้าเส้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close