เที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ณ บ้านโคกซวก

พช.หนองคาย นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมโดยชุมชน ณ บ้านโคกซวก

นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำผู้บริหารส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนลงพื้นที่ สัมผัสวิถีชุมชน ผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว วิถีไทยริมโขง” ตามโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดหนองคายในวันนี้เป็นวันที่ 2 ในการลงพื้นที่ของคณะนักท่องเที่ยว ณ บ้านโคกซวก หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งห่างจากตัวเมืองหนองคาย ระยะทาง 67 กิโลเมตร โดยมีนายพรชิต จิตรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลพระพุทธบาทและประชาชนให้ต้อนรับ สำหรับบ้านโคกซวก หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2498 มีพื้นที่ 1,600 ไร่ มีประชากร 733 คน (ชาย 372 หญิง 361) อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร

กิจกรรมในครั้งนี้ ในช่วงเช้าทางคณะฯ ได้ชมการสาธิตการทำน้ำสมุนไพรจากดอกอัญชัน ชมการสาธิตทำขนมครกสูตรโบราณ ล่องเรือชมหินสามก้อนโดยแปลความหมายจากหินหมากเป้งสามก้อนใหญ่ คือก้อนแรกหมายถึงเมืองหลวงพระบาง ก้อนที่สองหมายถึงเมืองเวียงจันทน์ และก้อนที่สามหมายถึงกรุงเทพมหานคร เข้าสักการะรูปเหมือนหลวงปู่เทสก์เทสรังสี ,เยี่ยมชมสวนเงาะ ส่วนในช่วงบ่ายได้ชมการสาธิตการทำไหมพรม กาสานกระติ๊บข้าว การทำหวด การทำดอกไม้สวรรค์ การทำไม้กวาด ก่อนรับของชำร่วยและเดินทางกลับ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close