ลำปางผุดไอเดียไข่เค็มดินจอมปลวก

กลุ่มแม่บ้านที่บ้านปากกอง ม.3 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ผุดไอเดียเพิ่มผลผลิต ในการทำไข่เค็มขายสร้างรายได้งามแก่ชุมชน

นางอมลรดา ปาละวงค์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มออกจำหน่าย ให้กับชาวบ้านโดยมีขบวนการผลิตแบบธรรมดา จึงทำให้ผลผลิตไข่เค็มของกลุ่มจำหน่ายได้ไม่ค่อยดี จึงรวมตัวประชุมกลุ่ม ออกคิดไอเดียโดยไปหา และนำเอาดินจอมปลวก ที่มีอยู่ในหมู่บ้านจำนวนมาก นำมาเป็นวัตถุดิบทดลอง นำมาเป็นส่วน ผสมเพื่อผลิตไข่เค็มโดยผลผลิตที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยทำให้ไข่เค็มมีรสชาติดี มีกลิ่นหอมและไข่ขาวจะมีความนุ่ม ไข่แดงจะมีรสชาติไม่เค็มมากประการสำคัญไข่เค็มที่ใช้ดินจอมปลวกจะไม่มีกลิ่นคาว ของเนื้อไข่ จึงส่งผลให้ผลผลิตไข่เค็มที่นำไปจำหน่ายในท้องตลาดในอำเภอเถิน ทำให้ประชาชนที่รู้ข่าวออกมาหาชื้อนำไปบริโภคกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประชาชนที่รู้ข่าวสารจากโลกโซเชียว สั่งชื้อเข้ามาจำนวนมากจนผลผลิตออกมาไม่พอขายให้กับลูกค้า นอกจากนี้วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตไข่เค็มจะต้องเป็นไข่เป็ดเท่านั้น ในช่วงระยะนี้ไข่เค็มที่ออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดมีน้อยบางช่วงจะมีการขาดแคลน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มาสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดตั้งบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด และแหล่งทุน พร้อมทั้งเน้นย้ำด้านการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close