อีก2เดือนใช้กัญชารักษามะเร็งระยะสุดท้าย

เสวนาอภัยภูเบศรโมเดล การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ไม่เกิน 2 เดือน จะใช้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ที่ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 78 ปี สถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดมีการเสวนาอภัยภูเบศรโมเดล การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย โดยเชิญวิทยากรหลากหลายแขนง ประกอบด้วย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), นายถาวร เนียมนำผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ประเด็นการสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาที่มีความปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร , นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประเด็นอภัยภูเบศร โมเดลการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครบวงจรปลูกผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ป่วย,  ภญ.ดร. สุภาภรณ์ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประเด็นการยกระดับการปลูกสกัดและผลิตยากัญชาเพื่อผู้ป่วยร่วมกับเครือข่าย  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกันแน่นห้องประชุม มากกว่า 200 คน

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นหนึ่งใน 4 รายที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาหลังจากที่มีนโยบายชัดเจนจากรัฐบาลแล้วว่าจะสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ อย. ก็ได้หารือกัน และเห็นว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ตั้งแต่การปลูก การสกัด และมีการใช้มานาน ถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้เป็นต้นแบบ เพื่อให้ได้กัญชาที่ปลอดภัยเป็นต้นแบบถูกต้องถูกวิธี โดยได้ศึกษาข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า ในกัญชามีความซับซ้อนมีพฤษเคมีมากกว่า 500 ชนิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ปลอดภัยที่สุด

“วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคลมชักและพาร์กินสัน  โดยแพทย์และเภสัชกร ที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้อภัยภูเบศร ยังเป็นต้นแบบการปลูกกัญชาแบบรากลอยเพื่อทำต้น และรากจมเพื่อทำดอก รวมถึงระบบกรีนเฮาส์ที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถนำไปใช้และปลูกได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมในอนาคต” ผอ.นำพล กล่าว

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า อภัยภูเบศร จะพัฒนาโรงเรือนเป็นโรงเรียนเพื่อเรียนรู้การปลูกกัญชา ส่งต่อความรู้ให้กับประชาชน อีกประมาณ 4 เดือนก็จะชัดเจนว่า กัญชา 16 ต้นที่ปลูกในตู้คอนเทนเนอร์นั้น จะมีต้นทุนการปลูกเท่าไรและการศึกษาจากการปลูกในหลายวิธีนั้น วิธีไหนจะดีที่สุด เพื่อให้เกษตรกรสามารถลงทุนได้ และมีระบบการควบคุมกับเราอย่างไร เพื่อไม่ให้เล็ดรอดออกไปเป็นยาเสพติด อย่างไรก็ตามขณะนี้เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกเองได้ เพราะเรายังรู้ไม่ว่าวิธีไหนที่จะได้ผล นอกจากนี้ในอนาคตนอกจากอภัยภูเบศรแล้ว ก็จะขยายโหนดออกไปทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดจากอภัยภูเบศร

“ขณะนี้เรามีกัญชาที่ได้รับมอบมาจาก ปปส. มีสาร THC เด่น ซึ่งจะสามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 และโรคปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อีกไม่เกินสองเดือนก็จะสามารถสกัดออกมาได้ ส่วนที่ สาร CBD เด่นคือลอตที่เราได้รับบริจาคมาจาก อย.นั้น เรามีเพียง 100 ขวด  จึงสามารถรองรับผู้ป่วยประมาณ 10 ราย และอีก ประมาณ 7 เดือน หากการเพาะปลูกได้ผล ก็จะสามารถสกัดได้อีกราว 900 ขวด จะสามารถรับคนไข้ได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close