โป่งน้ำร้อนรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ที่ฝายบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนนักเรียนร่วมกิจกรรม ฟื้นฟู และพัฒนา ลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในคลองตาคง และกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมคลองให้สะอาดร่มรื่น โดยมีจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

ทั้งนี้คลองตาคง เป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งน้ำ และแหล่งพันธุ์สัตว์น้ำครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลทรายขาว ตำบลหนองตาคง และ ตำบลเทพนิมิต ก่อนไหลเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำในคลองตาคงเพื่อการอุปโภค และ บริโภค ที่ผ่านมามีวัชพืช ผักตบชวา เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมาย จึงทำให้คลองตื้นเขิน การรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาคูคลองในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกร และ ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมีน้ำเพื่อการอุปโภค และ บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสวนผลไม้ของเกษตรกรกว่า 5 หมื่นไร่ จะมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้ การปรับปรุงทัศนียภาพทำความสะอาดบริเวณฝายบ้านจางวาง ให้สะอาดร่มรื่นขึ้น จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close