ตร.ยะลาจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ตำรวจภูธร จ.ยะลา จัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ กำแพงบ้านพักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาบริเวณตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตำรวจภูธร จ.ยะลา ได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้ง การจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้ข้าราชการตำรวจ มีจิตเอื้อเฟื้อ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวม มากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close