อธิการบดีแนะรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาไฟใต้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แนะรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาภาคใต้ อาวุธที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ว่า วันนี้สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่พึงพอใจนัก ตนคิดว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้อาวุธที่สำคัญที่สุด ไม่ใช่เรื่องของกองกำลัง หรือยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในเชิงการป้องกันในการแก้ปัญหาตรงนี้ แต่อาวุธที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษา เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อมองกลับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษา ของพื้นที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยนี่คือยาขม นี่คือโจทย์หนักของพื้นที่ตราบใดที่เด็กๆ พี่น้องประชาชน ของเรายังได้รับการศึกษาไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีคุณภาพพอทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ที่สำคัญที่สุด ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างและทำลายสิ่งต่างๆ ฉะนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา วิธีการพัฒนาด้านการศึกษาของรัฐบาล ด้วยพระบารมีและพระเมตตาของในหลวงราชการที่ 10 พระองค์ได้มอบหมายให้ราชภัฏยะลา ราชภัฏทั้ง 31 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการใน 2 เรื่องแรกคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตรงกับปัญหาของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นที่ 2 คือเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น ในสวนของราชภัฏยะลาก็ได้ดำเนินการ หลักสำคัญที่สุดคงไม่ไปพัฒนาที่กลางน้ำ หรือปลายน้ำ แต่ต้องพัฒนาต้นน้ำคือเด็กเล็กๆ ทำอย่างไรให้เด็กเล็กๆ เข้าใจและมีคุณภาพ มิติของสังคม มิติทุกมิติเพื่อเป็นฐานทัพ ฐานกำลังต่อไปในอนาคตปูพื้นฐานจากเด็กเล็กๆ การทุ่มเทสรรพกำลังต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษารัฐบาลควรจะทำอย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาการศึกษารัฐบาลควรรีบแก้ไขโดยพื้นที่ โดยบริบทเรื่องของโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลาม(สช.) ความจริงเขามีศักยภาพกระบวนการต่างๆ รัฐบาลควรจะมีความจริงจัง จริงใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นกลุ่มหลักคือกลุ่มของ สช.ควรจะหันมาให้ความสำคัญสูงสุดในพื้นที่ เพราะว่าเท่าที่ดูสัดส่วนนักเรียนทุกระดับจะอยู่ที่ สช. รัฐบาลควรโฟกัสที่ สช.แล้วมานั่งหารือกันโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้จะสามารถยกระดับการศึกษาของพื้นที่ได้ ให้มองไปที่พื้นฐานเด็กเล็กๆ และ สช.อยากให้รัฐบาลดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจัง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close