ชาวโคราชยังประสบกับปัญหาภัยแล้งหนัก

นครราชสีมายังประสบกับปัญหาภัยแล้งหนัก หลังเจอฝนทิ้งช่วงนาน ต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้กันเอง

ชาวบ้านในตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งคุกคามมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ถึงแม้จะมีรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอาทิตย์ล่ะ 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และต้องซื้อน้ำเป็นถังเพื่อใช้ดื่มบริโภคในครัวเรือนซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนายนิคม ปะวะนา ชาวบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณสระประปาประจำหมู่บ้าน และเปิดเผยว่า สระประปาหมู่บ้าน มีปริมาณน้ำอยู่เล็กน้อยจากฝนที่ตกลงมาเมื่อหลายวันก่อน แต่น้ำก็ไม่สามารถใช้ เพื่อผลิตประปาได้เนื่องจากความขุ่น และมีกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของวัชพืช ส่วนปริมาณฝนก็ตกลงมาไม่มากเพียงพอให้กักเก็บในโอ่งตามบ้านเรือน หรือตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติได้ และจากการเข้าตรวจสอบในหมู่บ้านพบว่าบ้านทุกหลังคาเรือนจะมีถังน้ำดื่มวางอยู่หน้าบ้าน โดยจะมีรถบรรทุกน้ำนำมาจำหน่ายให้ชาวบ้านทุกวัน โดยถ้าเป็นน้ำใช้ชาวบ้านจะต้องซื้อในราคาถังละ 300 บาท ส่วนน้ำดื่มชาวบ้านจะซื้อถังล่ะ 10-12 บาท ซึ่งแต่ละเดือนชาวบ้านจะต้องจ่ายเงินซื้อน้ำดื่มไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,500 บาท ยิ่งถ้าครอบครัวไหนมีคนอยู่มากก็ต้องใช้น้ำมากขึ้นไปด้วย

เบื้องต้นถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา นำรถเข้ามาจ่ายน้ำอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวัน ทุกวันนี้เวลาจะอาบน้ำก็ต้องอาบอย่างประหยัดใช้เพียงครั้งละ 3-4 ขัน หรือจะเข้าห้องน้ำทีก็ต้องแบกน้ำเข้าห้องน้ำไปด้วย เป็นห่วงก็แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close