ประจวบฯชวนประมูลทะเบียนเลขสวย301หมายเลข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชวนประมูลออนไลน์ทะเบียนเลขสวย 301 หมายเลข ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท นำเงินช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวานนี้(12 มิ.ย.)ที่โครงการสภากาแฟ โรงแรมเกาะหลักรีสอร์ท ริมชายหาดทะเลอ่าวประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการสภากาแฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ได้ร่วมพบปะสังสรรค์ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานต่างๆ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย เลขมงคลรถยนต์กระบะ หมวดอักษ บย จำนวน 301 หมายเลข โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือลงทะเบียนในระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.tablenrod.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)และ 2.หนังสือมอบอำนาจ(ในกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ราคาการประมูลจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะเริ่มทำการประมูลในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และสิ้นสุดการประมูลในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปตามลำดับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 -602034 032-611996 032-601901 032-611833 สาขาอำเภอปราณบุรี 032-621443 และ สาขาอำเภอบางสะพาน 032-697227
สำหรับเจ้าภาพสภากาแฟครั้งต่อไป ได้มอบหมายส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 1 คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณวันที่ 11 ก.ค.2562

 

ข่าวน่าสนใจ

Close