นายกเล็กฯขอนแก่นวอนรบ.ชุดใหม่ใส่ใจอปท.

นายกเล็กฯขอนแก่น วอนรัฐบาลชุดใหม่ใส่ใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการกระจายอำนาจ และการจัดสรรงบประมาณ

ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือ ทน. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้มีรัฐบาลชุดใหม่ในการเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงต้องการที่จะให้รัฐบาลนั้นมีการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอย่างจริงจังเสียที ที่ผ่านมามีการกำหนดระเบียบและข้อบังคับในเรื่องของการกระจายอำนาจ แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วบางเรื่อนั้นยังคงไม่สามารถที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินโครงการเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมา ทน.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการเรื่องคนขอนแกนไม่ทอดทิ้งกัน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ แต่มาวันหนึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม.ได้มีระเบียบในการยกเลิกการดำเนินงานดังกล่าวของท้องถิ่น โดยระบุว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อน

“รัฐบาลชุดใหม่ควรให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของ อปท.ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจ ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงงบประมาณเพียงย่างเดียว แต่ควรมองไปถึงขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ของ อบจ.เทศบาล และ อบต. ว่าการกระจายอำนาจที่รัฐบาลทุกชุดกำหนดเป็นแนวนโยบายขึ้นมานั้น ท้องถิ่นได้ทำจริงหรือไม่ เพราะคนในท้องถิ่นจะรู้ถึงความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น แต่กลับถูกระบบราชการส่วนภูมิภาค ที่มีเจ้าหน้าที่เพียงไมกี่คนมารับผิดชอบคนจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินงานนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง”

นายก ทน.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า หลายโครงการที่เทศบาลฯ ได้ดำเนินการมาไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเล็กใน เทศบาลใหญ่ หรือ เรื่องค่าตอบแทนให้กับ อสม. ทั้งหมดก็ถูกระบบราชการจากส่วนกลางวางกฎระเบียบ และข้อบังคับจนทำให้การทำงานนั้นมีปัญหา และเกิดการซับซ้อน ดังนั้นถึงเวลาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นั้นได้ต่อยอดแนวนโยบายเดิมในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจ และการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารราชการในระดับท้องถิ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close