ศุลกากรอายัดหินทรายท่าทรายชื่อดังนครพนม

ศุลกากร ลุยอายัด หินทราย ท่าทรายชื่อดังนครพนม เชื่อนำเข้าเถื่อน

ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณี นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้ หน่วยงานเกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบ ปรามปรามการกระทำผิดลอบดูดทราย ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ชายแดน จ.นครพนม เพื่อเป็นการป้องกันปราบปราม การลักลอบดูดหินทราย โดยผิดกฎหมาย ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หลังมีชาวบ้านร้องเรียน ได้รับผลกระทบ จากผู้ประกอบการ ดูดหินทราย ในแม่น้ำโขง สร้างปัญหาเรื่องมลภาวะให้กับชุมชน รวมถึงมีการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้ เส้นทางการจราจรได้รับความเสียหาย อีกทั้งมีการฉวยโอกาส นำเข้าทรายผิดกฎหมาย เลี่ยงการเสียภาษี และสำแดงเท็จทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน กรมเจ้าท่า ศุลกากร ตำรวจทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจสอบ พบว่ามีพื้นที่ ดูดทราย ที่ยังสามารถดำเนินการได้ คือ ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งมีผู้ประกอบการ ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาต ของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขออนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 และ การอนุญาตให้ดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 2556 ภายใต้การพิจารณาอนุญาต ของ กพด.หรือ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทราย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยังดำเนินการได้ รวม 24 ราย แต่ยังรอพิจารณาต่อใบอนุญาตรายปี จาก กพด.ในปี 2562 โดยยังสามารถดูดทรายได้ ในระหว่างรอการพิจารณา แต่ในอนาคตตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผู้ประกอบการท่าทราย จะต้องปิดตัวลง หากพื้นที่ดูดทราย มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง จะเหลือเพียง การขออนุญาต ที่ยังสามารถทำได้ คือ การสัมปทานนำเข้า จาก สปป.ลาว เท่านั้น ทำให้ปัจจุบันพบว่า มีผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาส ลักลอบ สำแดงเท็จ นำเข้าหินทราย เพื่อแสวงผลประโยชน์ มหาศาล จากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โดยนายชลิต หอมหวล หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ ทางศุลกากร พร้อมด้วย นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรนครพนม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ อายัด หิน จำนวน ประมาณ 25,000 คิว หลังพบว่า ผู้ประกอบการ ท่าทรายแห่งหนึ่งมีการขออนุญาต นำเข้าหินสัมปทานจากลาว นำมาสต็อกเก็บไว้ ในคลังเก็บ หมู่ 7 บ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน จ.นครพนม แต่พบพิรุธมีการนำเข้าผิดระเบียบทางศุลกากร เข้าข่ายสำแดงเท็จ เพื่อเลี่ยงการเสียภาษี จึงได้ทำการตรวจอายัด มาตรวจสอบหาที่มาโดยละเอียด โดยให้นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงภายใน 30 วัน หากไม่สามารถ นำเอแกสารหลักฐาน มาชี้แจง ที่มาการนำเข้า ตามกฎหมายได้ จะดำเนินการ แจ้งความดำเนินคดี ทั้งอาญา และทางแพ่งทันที

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบ ทางศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม ระบุว่า หลังมีการตรวจสอบ ติดตามการขออนุญาต นำเข้าหินทราย ที่อ้างว่ามีการสัมปะทาน นำเข้าจาก สปป.ลาว พบว่ามีผู้ประกอบการบางราย ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม มีการสัมปทานนำเข้าหินทราย ที่ขัดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินการตามขั้นตอน

ล่าสุดดำเนินการตรวจอายัด ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน 1 ราย เป็นหินนำเข้า ประมาณ 30,000 คิว อยู่ระหว่างรอให้เจ้าของทำการชี้แจง เนื่องจากพบมีการนำเข้าผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตรวจสอบ ทุกรายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนใครนำเข้ามาเก็บไว้ในคลัง จะต้องตรวจสอบที่มาทั้งหมด และหลังมีการอายัดจะต้องชี้แจงภายใน 30 วัน และขอให้ทุกรายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบสำแดงเท็จ จะถูกดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง และอาญา ทางศุลกากรยืนยันว่า หากพบกระทำผิดดำเนินคดีทุกราย

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close