อนค.ทิ้งขาดลต.ซ่อมเชียงใหม่เขต8

ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการเลือกตั้งใหม่ เขต 8 เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่คะแนนทิ้งห่าง คู่แข่งจากพลังประชารัฐ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าผลการรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งใหม่ ส.ส.เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ พบเบอร์ 9 นางสาวศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ ได้ 75,891 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24 มีนาคมที่ผ่านมา ทิ้งห่างเบอร์ 4 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยกุล พรรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ 27,861 คะแนน ลดลงจากครั้งที่แล้ว

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 163,343 คน จากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 377 หน่วย มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,832 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ลดลงจากครั้งที่แล้วที่มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 88.06 มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นบัตรดี 119,636 คน คิดเป็นร้อยละ 93.59 เป็นบัตรเสีย 6,916 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.41 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,280 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.00

ผอ.กกต.จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นยังไม่มีรายงานการร้องเรียน ซึ่งจะสรุปผลคะแนน ส่งกกต.กลาง เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close