วันหยุดเสาร์-อาทิตย์เที่ยวชมริมน้ำจันทบูรณ์

นักท่องเที่ยวใช้ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เที่ยวชมริมน้ำจันทบูรณ์และโบสถ์วัดโรมันจันทบุรี ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้า

นักท่องเที่ยวจากต่างหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ของจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมเรียกกันติดปากว่า “บ้านลุ่ม” เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งชาวจีนและญวณได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก การเดินเที่ยวของเราในครั้งนี้ จึงจะได้ย้อนกลับไปชมความงดงามของชุมชนในอดีต ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นกันในปัจจุบัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามถนนที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำจันทบุรี จากเชิงสะพานวัดจันทนาราม ผ่านบ้านท่าหลวง ถึงชุมชนตลาดล่าง และเดินข้ามสะพานหลังวัดเดินผ่านถนนท่าเรือจ้าง และเข้าชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธิ์นิรมล ที่เป็นสถาปัตถยกรรมโบราณ ระหว่างทางที่เดินชมชุมชนเก่าแก่แห่งนี้จะได้พบกับอาคารที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุกว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาคารบ้านเรือนในชุมชนริมน้ำจันทบูรอันเก่าแก่นี้ยังคงความงดงามและโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ตึกแถวโบราณมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร และจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 ชุมชนแห่งนี้จึงได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามาด้วย เราจึงพบเรือนขนมปังขิง ซึ่งมีลักษณะลวดลายฉลุสวยงามเหมือนขนมปังขิงของชาวยุโรป

และอีกหนึ่งสถานที่คือบ้านหลวงราชไมตรี ผู้เป็น “บิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก” บ้านไม้หลังนี้เป็นบ้านพักประวัติศาสตร์อายุราว 150 ปี ภายในเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี และยังมีร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านก๋วยจั๊บ ร้านไอศกรีมตราจรวด เป็นโรงงานผลิตไอศกรีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของเมืองจันทบุรี มีไอศครีมหลากหลายรูปแบบ ทั้งไอศกรีมแท่ง ไอศกรีมตัด โรงงานผลิตไอศกรึมที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไอศกรีมตราจรวดแบบดั้งเดิม ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

 

ข่าวน่าสนใจ

Close