เขื่อนอุบลรัตน์เลื่อนระบายน้ำช่วยเกษตรกร

เขื่อนอุบลรัตน์ เลื่อนระบายน้ำเพื่อไปช่วยเหลือเกษตรกร ออกไปอีก 2 เดือน เนื่องจากต้องรักษาปริมาณน้ำในเขื่อนไว้

นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เปิดเผยว่า ได้มีประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี 2562 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 เดือน เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก ปัจจุบันทีระดับน้ำในความจุอ่างอยู่ที่ 572.56 ล้าน ลบ.เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23.55 ประกอบในขณะนี้มีการนำเอาน้ำก้นอ่างไปใช้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เขื่อนอุบลรัตส์เหลือปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้จริง ที่ติดลบ 9.11 ล้าน ลบ.เมตร ( – 9.11)

“สาเหตุเกิดจากการที่มีปริมาณน้ำ ไหลเข้าในเขื่อนอุบลรัตน์ ในปี 2561 น้อย จึงไม่สามารถทีจะส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2562 ได้ตามปฏิทินการเพาะปลูกปกติ ขณะเดียวกันยอมรับว่าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้ต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด จึงยังไม่สามารถระบายเพื่อการเกษตรได้ เพราะต้องนำน้ำก้นอ่างที่เหลือมาใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ให้เพียงพอ จนกว่าจะมีฝนตกลงมา และปริมารน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นไปตามเกณฑ์ปกติอย่างต่อเนื่องแล้ว จึงจะเริ่มส่งน้ำเพื่อการเกษตรในระบบชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายได้ คาดว่าจะเริ่มส่งน้ำได้ประมาณปลายเดือน ก.ค 2562”ขณะที่ นายพิชิต ธีรโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์ กล่าวว่า ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์มีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำวันละ 5 แสน ลบ.ม.เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับลำน้ำพอง และนำไปใช้ในระบบการทำน้ำประปา ในเขต จ.ขอนแก่น ขณะเดียวกันนั้น กฟผ.ต้องรักษาระดับปริมาณน้ำในเขื่อนให้เหลือไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 24 ของความจุอ่าง แต่ปริมาณน่ำล่าสุดวันนี้อยู่ที่ร้อยละ 23.7 ความจุอ่างเท่านั้น เพราะถ้าหากมีการระบายน้ำออกไปจนเกิดการติดลบมากๆก็จะเกิดปัญหากับสันเขื่อนที่เป็นแกนดินเหนียวได้ เช่นกัน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close