อ่างทองจัดมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดอ่างทอง มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 22 – 24 พฤษภาคม สนามหน้าศาลกลางจังหวัด

ที่บริเวณสนามหน้าศาลกลาง จังหวัดอ่างทอง มีการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีการแสดงมหรสพสมโภช เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ชมการแสดง รำถวายพระพร จากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รำถวายพระพรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน การบรรเลงดนตรีไทยโรงเรียนวัดนางเล่ว ฟ้อนอวยพรโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์อุปถัมภ์) การแสดงรัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญของโรงเรียนสตรีอ่างทอง รำถวายพระพรโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” การบรรเลงดนตรีไทยโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ วิทยาคม

ด้านการแสดงใน วันที่ 23 พฤษภาคม ชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง การบรรเลงมโหรีเพลงโหมโรงทศรัตน์กษัตรา รำถวายพระพรชุด รมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศพักตร์ ยกพล ราญรอน พระสี่กร เถลิงภิเษกเอกราช และ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การแสดง ลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่ง

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close