สุโขทัยแจ้งครอบครองกัญชาวันสุดท้าย

จ.สุโขทัยวันสุดท้ายของการแจ้งครอบครองกัญชา มีมาอย่างต่อเนื่อง

วันสุดท้ายของการแจ้งครอบครองกัญชา ในจังหวัดสุโขทัย ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาแจ้งการครอบครองกัญชา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กันอย่างต่อเนื่อง และจากการเปิดเผยของนางสมจิต ทองสุขดี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ถึงกรณีมีผู้มาขอจดแจ้งครอบครองกัญชาในจังหวัดสุโขทัย ทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย แต่พิจารณาผ่านเกณฑ์ที่สามารถขอจดแจ้งเพียง 38 รายเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ที่มายังมีความเข้าใจผิดว่า มายื่นแกล้วขอเบิกได้ บ้างก็เข้าใจว่ามายื่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อได้ จึงทำให้ผู้ที่มาของจดแจ้งการครอบครองกัญชาไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่จะมาขอจดแจ้งได้จริง คือ จะต้อเป็นผู้ป่วยที่ใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา ก่อนวันที่ 19 ก.พ.2562 และต้องมีใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่ามีอาการเจ็บป่วยจำเป็นต้องใช้ มีภูมลำเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย และต้องมีผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้อยู่มายื่นไว้เป็นหลักฐานด้วย ถึงจะยื่นจดแจ้งได้ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจว่ามายื่นคำร้องก็สามารถจดแจ้งได้

อย่างไรก็ตามการมายื่นของจดครอบครองกัญชานั้น เป็นการแจ้งครอบครองกัญชา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกกัญชาแต่อย่างใด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close