อวสานสวนสัตว์เทศบาลนครนครศรีฯ

ถึงคิวอวสานอีกกิจการ สวนสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลังดำเนินการมากว่า 40 ปี

ที่นครศรีธรรมราช สวนสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า 40 ปี และเป็นสวนสัตว์เพียงแห่งเดียวของภาคใต้ตอนบน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน และชาวนครศรีธรรมราชผู้ที่มีอายุ ราว 40-60 ปี ต่างเคยสัมผัสกับสัตว์หลากชนิดสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นแหล่งเรียนรู้มาหลายทศวรรษ ต้องมีอันต้องหยุดกิจการแล้วหลังจากที่ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ขอยกเลิกดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้มีหนังสือตอบกลับสั่งให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการตามมาตรา 32 แห่ง พรบ.คุ้มครองสัตว์ป่า 2535 โดยให้ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองทั้งหมด ให้กับสวนสัตว์สาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตภายใน 180 วัน ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช แจ้งว่าการหยุดกิจการสวนสัตว์ไม่ได้เกิดจากการสั่งการของกรมอุทยาน แต่เป็นความประสงค์ของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่ทำหนังสือแจ้งมายังกรมอุทยาน ซึ่งกรมอุทยานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายหลังจากนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลรายหนึ่งกล่าวเพียงว่าให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารในการตอบคำถามอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ กำลังเร่งทำบัญชีสัตว์ที่เหลืออยู่อย่างเร่งด่วนให้ทันกำหนด 180 วัน ซึ่งมีรายงานว่ากำลังประสานงานกับสวนสัตว์สงขลา ในการรับสัตว์ไปเลี้ยงไว้ในความดูแล ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้สวนสัตว์แห่งนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงสุขอนามัยกรงเลี้ยงสุขภาพสัตว์ และความเป็นอยู่ โดยการแจ้งขอหยุดกิจการสวนสัตว์ในขณะนี้ยังไม่ถูกเผยแพร่ออกไป ในพื้นที่นครศรีธรรมราชมากนักคงมีเพียงกระแสข่าวเป็นระยะเท่านั้น จนกระทั่งมีการตอบหนังสือจากกรมอุทยานมาอย่างเป็นทางการ จึงมีความชัดเจน

ด้านนายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าในส่วนของงานสภานั้นยังไม่เห็นหนังสือที่กรมอุทยานตอบกลับมา ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งว่าการใช้จ่ายงบประมาณในสวนสัตว์ของเทศบาลนั้นจะต้องผ่านสภา แต่การแจ้งขอหยุดกิจกการนั้นยอมรับว่ายังไม่เห็นเรื่องนี้เข้าสู่สภา ซึ่งจะต้องตรวจสอบขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติการขอหยุดกิจการนั้นจะต้องผ่านสภาหรือไม่

สำหรับสวนสัตว์แห่งนี้นับเป็นกิจการล่าสุดที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตัดสินใจหยุดดำเนินการท่ามกลางความงุนงงของผู้ที่ทราบข้อมูล โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้หยุดดำเนินการในทรัพย์สินสาธารณะในความดูแลไปแล้วหลายรายการ เช่นสนามกีฬากลางนครศรีธรรมราช ที่มีปัญหาเรื่องทุจริตจนสนามไม่สามารถใช้การได้แม้ใช้งบไปหลายสิบล้านบาท ฌาปนสถาน(ที่เผาศพ)วัดชะเมาที่ต้องส่งคืนวัด และอื่นๆ โดยได้ส่งทรัพย์สินเหล่านี้ให้ตกไปอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแทน

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close