สตูลสร้างถนนสายพหุวัฒนธรรม

สตูลสร้างถนนสายพหุวัฒนธรรม นำจิตกรลงวาดภาพบนกำแพงบ้าน สำนักงาน รั้วกำแพง ถนนสายสีสันแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล และนายประสิทธิ์  แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล นำคณะทำงาน  พร้อมศิลปินจิตอาสาจังวัดสตูล ร่วมกัน จัดโครงการภาพริมถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดแผนไว้ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และสอดคล้องตามโครางการนุรักษ์และพัฒนาเมือง เก่าสตูล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดฝาผนังจากศิลปินจิตอาสา ในจุด พื้นที่ ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการระดม ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเมืองสตูล โดยได้รับอนุญาตจากเทศบาลเมืองสตูลเจ้าของพื้นที่  ทั้งหมด 15 จุด  ซึ่งมีการวาดภาพการแต่งงานของคนสมัยโบราณแบบชาวจีน ที่หาดูได้ยาก และภาพขวนแห่ของคนจีนในช่วงเทศกาลกินเจ  ลานข้างโรงรับจำนำ (ข้างสมาคมจงหัวจังหวัดสตูล) และหน้าศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนอกจากนี้มีกลุ่มงานศิลปินจิตอาสา  ร่วมกันวาดบนฝาผนัง โดยศิลปินจิตอาสาทั่วฟ้าเมืองสตูล รังสรรค์ผลงานแห่งพหุวัฒนธรรม (มุสลิม ไทย  จีน) ในเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ถิ่นจังหวัดสตูลแต่แรก

ด้าน นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างถนนเส้นสายพหุวัฒนธรรม 3 ศาสนา เช่น จีน  มุสลิม พุทธ โดยการเปิดการท่องเที่ยวเมืองสตูลด้วยศิลปะฝาผนัง  และได้ความร่วมมือจากนายกเทศมนตรี นายประสิทธิ์ แบ้สกุล อีกด้วย เป็นการทำงานโดยมีชื่อว่า satun Street Art  ซึ่งต่อไปเมื่อวานเสร็จจะได้เป็นจุดเช็คอินของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถ่ายรูปเที่ยวชมภาพ ถ่ายภาพผ่านโลกโซเชี่ยวต่อไปเพื่อสร้างกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดสตูลต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close