ตลาดชุมชน “เกษตรอินทรีย์” ปลูกเอง ที่สุรินทร์

ตลาดชุมชน สินค้า “เกษตรอินทรีย์” ปลูกเอง ขายเอง อยู่ได้อย่างพอเพียง ชีวิตเป็นสุข

ที่โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านทำนบ ม. 13 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หรือที่ชาวบ้านพากันเรียกติดปากว่า ตลาดชุมชนบ้านทำนบ มีการวางจำหน่าย สินค้า “เกษตรอินทรีย์” ปลูกเอง ขายเอง เพื่อให้ผู้คนภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภค โดยรวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดภัยในครัวเรือน และเสาะแสวงหาตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล อาทิ ฟักบัว นางมลศิชา เปรียมกล้า หรือ น้ำ อายุ  36 ปีอยู่บ้าน เลขที่ 5/1 บ้านทำนบ ม. 13 ต.เทมี อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนมีอาชีพขายผักในตลาดชุมชนของหมู่บ้าน เป็นผักอินทรีย์ ปลอดสารเคมี และสารพิษ ที่ปลูกเอง และขึ้นเองตามธรรมชาติ มีรายได้วันละ 500-700 บาทต่อวัน ก็พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนมีอาชีพเลี้ยงปลา แต่ประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจากอาหารปลามีราคาแพง และบางครั้งอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ปลาในบ่อ เกิดอาการน็อคตาย  จริงหันมาปลูกผักในบ่อปลาแทนการเลี้ยงปลา  ทำให้มีรายได้ที่ดีไม่ต้องเสียเงินซื้อหัวอาหารปลาเหมือนก่อน ผักที่ปลูกก็จะเป็น  ผักกระเฉดน้ำ และผักแว่น พักบุ้งน้ำ เป็นต้น ตลาดชุมชน เปิดขายในวัน อาทิตย์ อังคาร และวันศุกร์ หลังจากวันที่ไม่ได้ขายในตลาด ก็จะเก็บผักขายส่งให้กับแม่ค้าพ่อค้าที่รับไปขายในเมืองอีกด้วย ทำให้มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ 10,000 – 15,000 บาท ทำให้ตน และครอบครัวอยู่ได้ อย่างพอเพียงและมีความสุข

นายสุขทวย เกรียมกล้า อายุ 60 ปี หรือที่ใครๆเรียกว่า คุณตาทวย กล่าวว่า ตนและภรรยา จะพากันออกไปเก็บฟักบัว ตามหนองน้ำบ้านอำปึล ม.8 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ แล้วนำมาขาย ก็พออยู่ เพราะไปเก็บไม่ต้องไปซื้อเขามันขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วนำมามัดร่วมกันเป็นมัด มัดละ 10 ฟัก คนที่กินเล่น ก็จะซื่อไปกินบางครั้งก็ซื่อไปฝากลูกหลานกินกัน รายได้ต่อเดือนก็ได้ประมาณ 8,000 – 10,000 บาท ทำให้ตนและภรรยา มีความสุขและยิ้มได้ ไม่คิดย่อท้อกับชะตาชีวิต ทำมาหากินเลี้ยงชีพแบบสบายๆ สองตายายบั้นปลายชีวิต

ข่าวน่าสนใจ

Close