ผู้ว่าฯพังงานำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลก ปี 2562 

ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงา พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวเข้าวัดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ของชาวพุทธ รวมถึงส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ลูกหลาน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในวันนี้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดบำเพ็ญคุณความดี ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว เป็นการสืบทอดและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และจะร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำวันนี้

 

สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ของทุกปี แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเกื้อกูลแก่ สัตว์โลกทุกหมู่เหล่า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมแก่มวลมนุษย์ด้วยกัน ก่อให้เกิดสันติสุขในโลกกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ การเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระเทศนา ปล่อยนกปล่อยปลา ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close