ชัยภูมิม่วนซื่นปิดเมืองฉลองเจ้าพ่อพญาแล

ชาวชัยภูมิยังม่วนซื่นปิดเมืองฉลองเจ้าพ่อพญาแลคึกคัก คนนับหมื่นร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยสีเหลือง

บรรยากาศการสืบสานงานบุญประเพณีบุญเดือนหก หลังจากมีการ ปิดเมืองให้กับประชาชนทั้ง16อำเภอร่วมรำถวายเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิกว่า 30,000 คน ในวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันที่ 15 พฤษภาคมชาวเมืองชัยภูมิยังม่วนซื่น คึกคักฉลองกันต่อเนื่องกันทั้งจังหวัด ด้วยการจัด ประเพณีโบราณที่ขึ้นชื่อติดอันดับโลกของจังหวัดชัยภูมิ เมืองเจ้าพ่อพญาแล ในช่วงบุญเดือนหกนี้ของทุกปี จะต้องมีการร่วมแรงร่วมใจของชาวชัยภูมิทั้งหมดหลายหมื่นคนร่วมใจกัน แต่งชุดผ้าพื้นเมืองโดยปีนี้ ชาวชัยภูมิยังพร้อมใจกันร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการใส่ภาพพื้นถิ่นและเสื้อสีเหลืองร่วมงานแห่กันอย่างคึกคัก ทั้งยังร่วมกันออกมาเดินขบวนรำเพื่อแสดงพลังศรัทธรา ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าเมืองคนแรกพระยาภักดีชุมพลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่มีความกล้าหาญ มีความเสียสละ และมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด จนได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการตั้งขบวนรำแห่บายศรีที่มีขนาดใหญ่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2-5 เมตรขึ้นไปที่แต่ละท้องถิ่นชุมชนจะร่วมใจกันทำขึ้นมาเพื่อนำมาร่วมกันแห่ขบวนไปถวาย ณ ศาลเจ้าเมืองเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า และจะมีประชาชนออกมาตั้งขบวนแห่ร่วมกันในแต่ละปีมีความยาวจำนวไกลกว่า 10 กิโลเมตร ยาวไปเกือบตลอดถนนสายหลักผ่านตัวเมืองชัยภูมิจนไปถึงศาลอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ

โดยทุกปีจะใช้วันพุธแรกของการก้าวย่างสู่เดือนหกของทุกปีเป็นวันแห่ขบวนบายศรี ในช่วงเวลาประมาณ 14.39 น. จะมีผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ หรือเจ้าเมืองในปัจจุบัน คือ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วน เทศบาลฯ องค์กรส่วนท้องถิ่นฯ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชน นักเรียนนักศึกษา จะร่วมพากันออกขบวนเดินเท้าระยะทางยาวไกลกว่า 10 กม. ซึ่งทำให้บรรยากาศการแสดงพลังชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำบายศรีขนาดใหญ่ของชาวชัยภูมิ ในงานประเพณีแห่บายศรีใหญ่ยาวที่สุดในโลกช่วงงานบุญเดือนหกปีนี้สุดคึกคัก

ซึ่งยังมีขบวนประชาชนมากกว่านับหมื่นคนมาร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเลือกสวมใส่ผ้าไทยช่วยกันฟื้นความเป็นเมืองวิถีไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศจึงมีประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง มาร่วมแห่ขบวนจำนวนมากเป็นพิเศษสูงกว่าทุกปีเช่นกัน จนทำให้บรรยากาศของขบวนแห่และทั้งจังหวัดเต็มไปด้วยความคึกคัก ตลอดเส้นทางแห่อีกด้วย

โดยการจัดงานประเพณีบุญเดือนหกแห่บายศรีถวายเจ้าเมืองคนแรก เพื่อรำลึกถึง บุญคุณความดี ความกตัญญู ต่อแผ่นดินเกิดและ มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี จนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ได้แต่งตั้งนายแล เป็น พระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกของเมืองชัยภูมิจวบจนปัจจุบันนี้ ในท่ามกลางการช่วยปลุกกระแสการออกมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดที่ทุกปีจะมีประชาชนที่สนใจจากทั่วทุกภาคส่วนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมากด้วยเช่นกันโดยสิ่งที่จะได้เห็นความประทับใจไปตลอดทางที่ขบวนแห่เดินผ่าน ชาวชัยภูมิทุกคนที่มารอชมขบวนแห่บายศรีใหญ่ยาวที่สุดในโลกตลอดข้างทาง

หากใครที่ไม่ได้ร่วมขบวนตามห้างร้านค้าหน่วยงานต่างๆที่ขบวนผ่านก็ยังจะมีน้ำใจให้กัน ทั้งมีการตั้งโต๊ะอาหาร น้ำดื่มต่างๆจำนวนมาก เพื่อจัดไว้คอยให้บริการฟรีกับคณะขบวนแห่ยาวไปตลอดริมข้างทางทั้งสายยาวกว่า 10 กม.ตลอดทางสร้างบรรยากาศ อีกมุมที่เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ได้ออกมามอบความรักความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันอย่างน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ซึ่งในการจัดงานทุกปีกว่าขบวนจะเดินทางไปถึงศาลเจ้าพ่อพญาแลตั้งแต่เริ่มหัวขบวนตั้งแต่เวลา 14.39 น. จนถึงเวลาสิ้นสุดขบวนท้ายหางขบวนไปถึงศาลเพื่อนำบายศรีไปถวายเจ้าพ่อฯก็ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงกว่าจะสิ้นสุดได้ก็ยาวไปจนถึงเวลา 20.00 น.ของทุกปีขึ้นไปเป็นประจำทุกปียันไปถึงเที่ยงคืน ที่ทางศาลเจ้าพ่อพญาแล จะมีการจัดงานสมโภชการแสดงบนเวทีลาน จำหน่ายสินค้าของดีคนในชุมชนไปตลอดงานช่วง 9 วัน 9 คืน ในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-21พ.ค.2562 ปีนี้

และที่สำคัญคือความภูมิใจของชาวชัยภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นทำบายศรีที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำไปถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ตามประเพณีความเชื่อที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ การแห่กองบุญต่างๆ การสืบสานอนุรักษ์การทำบายศรีด้วยมือจากทุกชุมชนได้ออกมานั่งทำบายศรีร่วมแรงรวมใจกัน ที่เป็นการสร้างความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนในปีหนึ่งๆได้ออกมาร่วมกันทำบายศรีจากมือแท้ๆและจะไม่มีการไปจ้างให้คนไม่กี่คนทำเด็ดขาด ซึ่งถือว่าจะเป็นการช่วยกันสืบทอดการทำบายศรีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องได้อีกทางมากขึ้นด้วยเช่นกันรวมทั้งในทุกคืนที่ปีนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองตลอด 9 วัน 9 คืน ยังจะมีกิจกรรมงานมหรสพให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้ รูปเหมือนองค์เจ้าพ่อพญาแลฯที่ตั้งอยู่บริเวณ สระหนองปลาเฒ่า ชุมชนหนองหลอดเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ชมฟรีตลอดงาน ทั้งยังได้เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าผลผลิตโอทอป ขึ้นชื่อประจำ จ.ชัยภูมิ การจำหน่ายสินค้าชุมชน และการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของดีเมืองชัยภูมิอีกมากมาย เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ ในทุกปีด้วยเช่นกัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close