ฤดูนาปีชาวบ้านโคราชรับจ้างหว่านข้าวรายได้ดี

ฝนเริ่มตก อาชีพรับจ้างหว่านข้าวสุดฮ็อตรับต้นฤดูทำนา ถึงขั้นต้องจองคิวข้ามวัน สร้างรายได้มากกว่าวันละ 800 บาท

จากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวนาในเขต อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ทันที โดยหลังจากฝนตกได้ใช้รถไถนา มาไถพรวนดินในแปลงนา และว่าจ้างชาวบ้านในหมู่บ้านมาช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งคิดในราคาเหมาวันละ 200 บาท แต่เนื่องจากเกษตรกรได้ลงมือปลูกข้าวพร้อมๆ กัน ทำให้มีการแย่งคนงานกันเกิดขึ้น โดยแรงงานหว่านข้าวบางรายรับงานเพียงแค่ครึ่งวันหรือเร่งงานให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจะไปรับจ้างเจ้าของนาอีกรายต่อไป ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้านนางบุษรา วิชาเกวียน คนงานรับจ้างหว่านข้าว บ้านกรวย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ช่วงนี้เจ้าของที่นาหลายเจ้า ต่างพยายามเร่งหว่านข้าวให้ทันช่วงที่ฝนตกลงมาใหม่ๆ ทำให้คนรับจ้างหว่านข้าวถูกจองตัวกันข้ามวัน โดยเจ้าของนาบางราย ถึงกับต้องเหมารถยนต์มารับ เพื่อจะให้ไปหว่านเข้าในนาของตนเองก่อน ส่วนราคาค่าจ้างหว่านข้าว จะมีการรวมกลุ่ม 5-6 คน รับจ้างหว่าน ถ้านาข้าวไม่ถึง 20 ไร่จะคิดในราคาคนละ 200 บาท แต่ถ้า 20 ไร่ขึ้นไป ก็จะคิดค่าจ้างคนละ 300 บาทต่อเจ้า หรือเพิ่มคนงานเข้าไปอีก ซึ่งจะใช้เวลาแต่ละเจ้าหว่านแค่ 2-3 ชั่วโมง ดังนั้น ในหนึ่งวัน คนรับจ้างหว่านข้าวหนึ่งกลุ่ม จะสามารถรับจ้างหว่านข้าวได้ 3-4 ที่ ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 800 บาทเลยทีเดียว

ข่าวน่าสนใจ

Close