บุญบั้งไฟศรีสะเกษต้องปลอดเหล้า-พนัน

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ประกาศประเพณีบุญบั้งไฟต้องปลอดเหล้าปลอดการพนัน  ใครฝ่าฝืนปล่อยปละละเลยโทษหนัก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟจังหวัดศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า และปลอดการพนัน ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมี   นายทรงพล  ใจกริ่ม นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นำหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ  ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้า  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งตามประกาศ  จ.ศรีสะเกษ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการรออย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยได้กำหนดเงื่อนไขและห้วงระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กระทำได้ในห้วงเดือน 6 ตามปฎิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยในปีนี้ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  2 มิถุนายน 2562

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close