จัดใหญ่งานครบรอบ10ปีพิพิธภัณฑ์สิรินธร

กรมทรัพยากรธรณีจัดใหญ่งานครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562

ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร “ความสำเร็จในทศวรรษแรก สู่ความร่วมมือในอนาคต” ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์โดยเปิดเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.ทั้งนี้จะปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-871613 ต่อ 107อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์ชิ้นแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดสักกะวัน พระครูวิจิตรสหัสคุณ ในพื้นที่ อําเภอสหัสขันธ์ สู่การสำรวจและวิจัยอย่างเป็นระบบของกรมทรัพยากรธรณี ต่อมาปี พ.ศ.2538 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์ ณ หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าวจนได้จัดตั้ง โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว โดยเริ่มพัฒนาพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา กระทั่งปี พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ว่า “พิพิธภัณฑ์สิรินธร”และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์สิรินธรอย่างเป็นทางการ และในปี พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรธรณี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดและทอดพระเนตรในงานนิทรรศการ 10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีไฮไลต์ ประกอบด้วย นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และ สปป.ลาว นิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์เครือข่ายในประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงพืชพรรณโบราณ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ นิทรรศการเรื่องดาวหาง จากอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนิทรรศการการ ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กิจกรรม Workshop ที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องบรรพชีวินวิทยา และวิทยาศาสตร์การเล่นและศิลปะ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของกาฬสินธุ์ เยือนแหล่งไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดแสดงสินค้า ของดี ของเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบด้วย แหล่งแหล่งรอยตีนภูแฝก อำเภอนาคู แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น อำเภอกุฉินารายณ์ ไม้กลายเป็นหินภูปอ อำเภอคำม่วง สุสานไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง และพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.กาฬสินธุ์ ที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจังหวัดกาฬสินธุ์และกรมทรัพยากรธรณีได้หารือร่วมกันในการผลักดันให้พื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมให้จังหวัดมีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และที่สำคัญจะทำให้มีการพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ มีการวิจัยพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์มีแผนการพัฒนาบริเวณที่จะคุ้มครอง อนุรักษ์ หรือเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา นอกจากนี้ด้านการศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธรยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คู่ควรกับเยาวชน โดยจังหวัดจะส่งเสริมให้เกิดหลักสูตร การเรียนการสอน เรื่องธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ในพื้นที่บูรณาการร่วมกับทางกรมทรัพยากรธรณีต่อไป

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close