สภากาชาดจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันโลหิตเสียหาย

สภากาชาดไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อป้องกันโลหิตเสียหายหลังการรับบริจาค ที่ประจวบฯ

ที่อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้น โดยมีนายชัยชาญ มูลมาก เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม มีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทยจากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต และกลับไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ของ 8 อำเภอ ให้รับรู้การประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นการทำบุญทำกุศลโดยการบริจาคโลหิตเป็นการต่อชีวิตให้กับหลายคน ซึ่งการบริหารการใช้โลหิตนั้นยากมาก เพราะโลหิตจะมีอายุอยู่ได้นานเพียง 35 วันเท่านั้นก็จะเสื่อมสภาพไม่สามารถเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ แต่การมีเลือดเก็บไว้จำนวนมากเกินความต้องการจนเลือดเสื่อมสภาพก็จะกลายเป็นของเสีย ดังนั้นตัวเลขดีมานต์ หรือความต้องการหรือซัพพลายคือการบริจาคเลือดนั้นควรจะอยู่ใกล้เคียงกัน จึงถือว่าการบริหารเลือดไม่มีความเสี่ยงมากนัก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องในการรับบริจาคโลหิต สามารถเข้าถึงผู้บริจาคได้อย่างรวดเร็วและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

โดยในปัจจุบันนี้วิกฤตการณ์ขาดเลือดเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพราะมีคนป่วยอยู่ทุกวัน อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก แต่คนที่มาบริจาคเลือดกลับมีไม่สม่ำเสมอ ขณะที่ความต้องการเลือดทั่วประเทศปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1.6 ล้านถุง แต่ถ้ามีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นความต้องการเลือดก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกัน

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close