กรมอุทยานฯแจงแนวทางแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าว"แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ"

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณี “แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ” ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ และกองการบิน โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนายสมโภชน์ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ มีสถานีควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ 147 สถานี ดูแลพื้นที่หลักจำนวน 26.437 ล้านไร่ มีการเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ 423 หน่วย กำลังพล 6,345 คน ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จำนวน 15 ชุด กำลังพล 225 คน เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 1,506 หมู่บ้าน ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ขณะที่ในปีนี้สถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะใน 9 จังหวัดภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.พะเยา และจ.ตาก) จึงดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าในระยะเร่งด่วน ได้แก่ กำหนด 60 วันห้ามเผา ในพื้นที่ 9 จังหวัด สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าจำนวน 510 นาย จากพื้นที่อื่น ๆ ตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ จำนวน 16 กอง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยป้องกันและร่วมดับไฟป่า ร่วมหยุดการลุกลามของ (Hot spot) ร่วมทำแนวกันไฟ การเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของการเผาป่าด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ในประเทศไทยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 43.57 ล้านไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ 25.55 ล้านไร่ ขณะที่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ การเร่งดับไฟที่เกิดขึ้นแล้วอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการลุกลาม และป้องกันไม่ให้เกิดไฟใหม่ขึ้นมาอีก และอยากฝากประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่สายด่วน (Hotline) เฝ้าระวังไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close