เขื่อนอุบลรัตน์-แม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำพอใช้

กรมชลประทาน ยัน เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล น้ำพอใช้อุปโภคบริโภค ถึงฤดูฝนวอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ ทางจังหวัดขอนแก่นได้ออกมาเตือนประชาชนที่อยู่ตอนบน และตอนล่างของลุ่มน้ำ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด  พร้อมทั้งได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จ.ขอนแก่นด้วย

นอกจากเขื่อนอุบลรัตน์แล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 14 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรและ ยังมีฝายชนบทในแม่น้ำชี ที่มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 เมื่อรวมกับปริมาณน้ำใช้การได้ทั้งจังหวัดขอนแก่น จะมีปริมาณน้ำประมาณ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร ยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้ไปจนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ได้ โดยไม่ต้องใช้น้ำก้นอ่างฯของเขื่อนอุบลรัตน์อย่างแน่นอน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ แม้จะเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ แต่ขณะเดียวกันปริมาณฝนที่น้อยมาก ประกอบกับน้ำในเขื่อนต้องบริหารจัดการสำหรับรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำปิง และลำน้ำแม่กวง รวมไปถึงการเกษตร และการท่องเที่ยว จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close