สตูลรับสมัครนักการภารโรงจิตอาสา

จังหวัดสตูลรับสมัครนักการภารโรงจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจในพื้นที่เข้าดูแลโรงเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.สตูล โดยนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหมรอง ผอ.สพป.สตูล ต้อนรับนายเดช ปะดุกา ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้ว พร้อมตัวแทน เข้าพบและหารือประเด็น ขอความอนุเคราะห์ ตำแหน่ง นักการภารโรง เนื่องจากโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน11 ห้องเรียนในพื้นที่ 29 ไร่ 40 ตรม.มีอาคารเรียนพร้อมอาคารประกอบ 9 หลัง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คนที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางโรงเรียนและทางคณะกรรมการฯเห็นพ้องต้องกัน ขอความอนุเคราะห์หารือถึงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมกันนั้น หากทางหน่วยงานยังไม่สามารถที่ อนุเคราะห์ให้ได้ไม่ว่ากรณีใด ทางคณะกรรมการฯพร้อมใจรับสมัครจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจในพื้นที่เข้าดูแลโรงเรียนเพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการนำพาชุมชนต่อไปขณะที่ นายอุทัย กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมตัวแทนโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือทางโรงเรียนร่วมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ หน่วยงานต้นสังกัดจะมีการว่าจ้างตำแหน่งนักการภารโรงแก่โรงเรียนทั่วประเทศ

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close