ลำปางร้อนต่อเนื่อง-แพทย์เตือนระวังท้องร่วง-ฮีทสโตรก

จังหวัดลำปางยังร้อนต่อเนื่อง นายแพทย์สาธารณสุขสั่ง อสม. แจ้งเตือนดูแลสุขภาพ ระวังท้องร่วง-ฮีทสโตรก

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสภาพอากาศในพื้นที่ว่า ยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว ทางสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการระบาดโรคท้องร่วง เนื่องจากบริโภคอาหารไม่สะอาด และโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด ซึ่งถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ทัน อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่ขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานของผู้ที่ป่วยเป็นโรคฮีทสโตรกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใด เชื่อว่าประชาชนน่าจะปรับตัวได้ และไม่พาตัวเองไปอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด และ เนื่องจากอากาศร้อนจัด ต้องมีการปรับพฤติกรรมบริโภค ดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายมากเป็นพิเศษกว่าช่วงปกติ ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็เน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะ

ทั้งนี้ ต้องหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เพราะสภาวะอากาศร้อนอบอ้าว แอลกอฮอล์จะซึมผ่านเข้าสู่กระแสโลหิตเร็ว และเพิ่มแรงดันโลหิตสูงขึ้นจนถึงขั้นเกิดภาวะช็อกได้

ข่าวน่าสนใจ

Close