วันไหลบางเสร่คึกคักร่วมสรงน้ำพระรดน้ำ

สัตหีบวันไหลบางเสร่คึกคักประชาชนร่วมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายชิน แก้วสังข์ กำนันตำบลบางเสร่ได้นำชาวบ้านในชุมชนร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562ณ วัด สามัคคีบรรพต(บางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ(อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาส วัดสามัคคีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมี ขบวนแห่ ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเตาเผาสำหรับซากสัตว์ต่างๆ โดยสร้างไว้ ณ วัดสามัคคี บรรพต ของผู้ที่มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงิน129,000 บาท(ยอดยังไม่คงที่)

นายชิน กล่าวว่า ชุมชนบางเสร่ มีวัฒนธรรมและมีการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมใดๆ จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในชุมชนอย่างดียิ่ง ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ รูป การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรจาก พระครูเกษมกิตติโสภณ(อาจารย์จ่อย) ผู้สูงอายุ เพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนเข้มแข็ง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close