วันไหลนาจอมเทียนแห่องค์พระเข้าวัด

วันไหลนาจอมเทียนแห่องค์พระเข้าวัดเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำ

บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน แห่ขบวนสืบสานประเพณีวันไหลของชาวนาจอมเทียน โดยขบวนแห่ได้เริ่มเดินจากบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาจอมเทียนและได้เดินย้อนเข้าทางปากซอยนาจอมเทียน30และผ่านในชุมชนบ้านอำเภอ มุ่งหน้าสู่วัดอัมพาราม ซึ่งในขบวนได้มีประชาชนตลอด2 ข้างทางร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรูปหล่อหลวงพ่อลั้ง อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม พร้อมทั้ง รถแห่แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขบวนรถบุพชาติ เข้าร่วม และยังมีรถแห่บรรเลงเพลงให้ความสนุกสนานกับผู้ที่เข้าร่วมเดินขบวน

สำหรับประเพณีวันไหล ของชุมชนบ้านอำเภอจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ในวันที่20เมษายน และจะมีการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันไหลให้คงอยู่สืบไป

ข่าวน่าสนใจ

Close