รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ47ชุมชนที่ทต.ธัญบุรี

ปทุมธานี ปชช.ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 47 ชุมชน ที่ทต.ธัญบุรีสืบสานประเพณี

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี และข้าราชการท้องถิ่น ได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนจำนวน 150 โต๊ะ ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม อันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป ทางเทศบาลบ้านกลางได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจาก 47 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลธัญบุรี ชุมชนละ 10 คน ร่วม 470 คน และมีการเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนให้ผู้สูงอายุ จำนวน 150 โต๊ะ

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องด้วยประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ถือเป็นวันปีใหม่ของไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เทศบาลตำบลธัญบุรีได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ที่จัดหลังจากวันสงกรานต์เนื่องจากประชาชนบางส่วนได้เดินทางกลับต่างจังหวัด หรือเดินทางท่องเที่ยว หลังจากวันสงกรานต์จึงได้กลับมาบ้านจึงได้จัดหลังเทสกาลสงกรานต์นี้ ถือเป็นกิจกรรมที่หน้ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close