กอ.รมน.ภาค4สน.เร่งควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ห้องแถลงข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สน. ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดนโยบายงานเร่งด่วน จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, งานแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนั้น สำหรับการปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะเน้นการตัดวงจรผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมานั้น

ผลที่เห็นได้ชัดคือ ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงลดลง ถึง ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีก่อน งานควบคุมพื้นที่ จะใช้การปฏิบัติเชิงรุก และการมีส่วนร่วมของกำลังภาคประชาชน โดยจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุก จำนวน 735 ชุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ โดยปฏิบัติร่วมกับกำลังภาคประชาชน ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องออกมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกดดัน ไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต้องหลบหนี ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เข้ามอบตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตามโครงการพาคนกลับบ้าน

ข่าวน่าสนใจ

Close