ส่งคนเข้ากรุงปลอดภัย-คุมเข้มด่านตรวจ

ผู้บัญชาการทหารม้าที่3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ออกบริการจุดตรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์

ที่ด่านตรวจที่พักสายตรวจตู้ยามวัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ที่ออกมาบริการประชาชน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการคุมเข้มตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน 1ร, 2ส, 3พ, 4ม โดยได้มอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดตรวจ และร่วมแจกจ่ายน้ำดื่ม ผ้าเย็นให้กับประชาชนที่กำลังจะเดินทางออกจากภูมิลำเนาเพื่อไปทำงาน

พล.ต.จุมพล กล่าวว่า อ.สหัสขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง และเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาเที่ยวช่วงสงกรานต์จำนวนมาก โดยที่จุดตรวจบริเวณหน้าวัดสักกะวันจะเป็นหน่วยบริการประชาชนและจุดตรวจหลักควบคุมเข้มตามมาตรการ ความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้เนื่องจากจุดนี้เป็นทางเข้าไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่มีรถของนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไม่น้อยกว่าวันละ 5,000 คันต่อวันตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ที่บริเวณเขื่อนลำปาว ทั้งที่สะพานเทพสุดา และบริเวณแหลมโนนวิเศษ ที่ได้รับรายงานจากทหารและตำรวจทราบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเที่ยวและร่วมกิจกรรรมในพื้นที่ ซึ่งได้เน้นย้ำให้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครองและประชาชนจิตอาสาทั้งการบริการประชาชน และควบคุมมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่จะเดินทางกลับเข้า กทม.และจังหวัดอื่นๆ ในช่วงนี้ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อ.สหัสขันธ์ ในเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 2 จุด ด่านชุมชนหรือด่านครอบครัว 85 จุด  และการร่วมปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน 8 จุด ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. ได้จับกุมผู้กระทำความผิดทางจราจรไปแล้ว 669 ราย โดยการกระทำความผิดที่พบมากที่สุดคือไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย

ข่าวน่าสนใจ

Close