นครพนมมอบโล่ที่ระลึกอุ่นไอรักพระราชทาน

ผู้ว่าฯนครพนม เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรักพระราชทาน

ที่บริเวณห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน แก่บุคคลตัวอย่าง Super Biker ประเภทต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดนครพนมที่จัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักจากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับ Super Biker เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นกำลังใจของ Hero ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในการเป็นต้นแบบให้ประชาชนทั่วไป โดยในโอกาสนี้มีบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนครพนมได้รับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker ประกอบไปด้วย ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรัก ได้แก่ นายนวพงศ์ พิลาบุตร ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ นายกู้เกียรติ กุลตั้งวัฒนา นางปาริชาติ กุลตั้งวัฒนา และเด็กชายรวิศ กุลตั้งวัฒนา ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ได้แก่นางศรีคุณ วงศ์ธิ ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ได้แก่ เด็กหญิงปวริสณ์ ผดุงธิติฐ์ และประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม ได้แก่ นายพัชระ ยาหัส

ข่าวน่าสนใจ

Close