กรมทหารราบที่3นราฯทำพิธีรับ-ส่งผบ.ฉก.นย.ทร.ใหม่

กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ทำพิธีรับ-ส่งมอบตำแหน่ง ผู้บังคับการใหม่ พร้อมเจตนารมณ์หวังช่วยเหลือประชาชน

ที่ลานหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดพิธีรับ-ส่ง มอบหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาระหว่าง น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ท่านเก่า) กับ น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ท่านใหม่) โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมในพิธีการรับมอบหน้าที่กว่า 500 นาย

ทางด้าน น.อ.ดร.นิรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมมือกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในการทำงานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ต่อจากนี้ไป น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ จะมาดูแลพื้นที่ต่อจากผม เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำนำพาความสงบสุขคืนแก่ประชาชน โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เมื่อตนเองลงมารับหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ไว้วางใจให้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกท่าน ขอให้ท่านภูมิใจกับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ได้ทำเพื่อแผ่นดิน เพื่อประชาชนเป็นหลัก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นอันขาด พร้อมกับได้ย้ำว่า ผมจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพวกท่านทุกนาย ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทางด้าน น.อ.อภิชาติ ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมมือกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในการทำงานเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ มุ่งมั่น ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ทำให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยโดยเฉพาะการดูแลประชาชน ทุกนายสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดมา ขอให้ช่วยกันรักษาความดี และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไปด้วยความรอบคอบ และไม่ประมาท และที่สำคัญที่สุดที่ต้องการคือความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนงทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close