เชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่น

สสจ.เชียงใหม่ เร่งออกสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ เน้นให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกเยี่ยมบ้านประชาชน “อสม.เคาะประตู สู้ควันไฟ เพื่อลมหายใจทุกคน” เพื่อสร้างความเข้าใจผลกระทบจากฝุ่นละอองต่อสุขภาพ และให้ความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดจนประชาสัมพันธ์การห้ามเผาทุกชนิด

จากรายงานจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 23 มีนาคม 2562 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 4,870 ราย, โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 3,767 ราย, โรคผิวหนังอักเสบ 374 รายและโรคตาอักเสบ 339 ราย

ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และขอย้ำเตือนให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพตนเองด้วย 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” คือ 1.) หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง 2.) ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.) สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 4.) เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และ 5.) ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ทั้งนี้หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close