สัตหีบปิดหีบลต.ล่วงหน้าได้เลือกทุกคน

อ.สัตหีบปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนที่ต่อแถวก่อนหมดเวลาได้เลือกทุกคน

ที่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ที่ 8 จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงปิดหีบในเวลา 17.00 น. พบว่ามีประชาชนมาร่วมใช้สิทธิอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้บรรยากาศที่ศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ยังมีประชาชนยืนรอคิวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก แม้จะครบกำหนดเวลาปิดหีบแล้วก็ตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ได้ประกาศว่าคนที่มาต่อแถวก่อน 17.00 น. ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ส่วนใครมาแสดงตัว หลังเวลา 17.00 น. ต้องถือว่าหมดสิทธิในการเลือกตั้งไป ตามเวลาที่กำหนดคือ 17.00 น.

นายเพ่ง บัวหอม ประธาน กกต.เขต 8 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่รอเข้าคิวใช้สิทธิ จะเปิดโอกาสให้ลงคะแนนได้จนครบก่อนที่จะปิดหีบ และให้เจ้าหน้าที่นับซองใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อส่งไปยังพื้นที่ภูมิลำนาของผู้มาใช้สิทธิต่อไป โดยหลังปิดหีบ 17.00 น. ยังคงเหลือประชาชนรอใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนจะสามารถใช้สิทธิได้เพราะมาทันภายในเวลา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสำหรับผู้ที่มาเลือกตั้งไม่ทันว่า ต้องกลับไปที่สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนในภูมิลำเนา เพื่อแจ้งสาเหตุว่าไม่สามารถมาเลือกตั้งได้เพราะเหตุใด พร้อมกับกล่าวอีกว่า สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตวันนี้ เขต 8 อำเภอสัตหีบ มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 12,193 คน แบ่งออกเป็น 15 หน่วย ตามกลุ่มจังหวัด แต่ละภาค ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เขต 8 คึกคัก เพราะว่ามีหน่วยทหาร ซึ่งะเป็นทหารใหม่มาฝึก ที่ประจำการอยู่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารรเรือ ที่ยังมีสิทธิเลือกตั้งที่ภูมิลำเนาเดิม มาใช้สิทธิประมาณ 3,000 คน ทำให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิติดขัดบ้าง เราก็แก้ปัญหา โดยการให้มีแถวประชาชนและทหาร เข้าหน่วยเลือกตั้งสลับกันไป โดยวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษ การตื่นตัวของประชาชนในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งถือว่าเยอะมาก มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 12,193 คน สำหรับเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 8 ชลบุรี มาใช้สิทธิ์ 477 คน. สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต มาใช้สิทธิ์ 10,620 คน. รวมเป็น 87.09 %

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close