ปราจีนกกต.จัดสถานที่-อบรมให้ความรู้เลือกตั้ง

จังหวัดปราจีนบุรี ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขต-ในเขตจังหวัด กกต.จัดสถานที่- อบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.แก่ รด.จิตอาสา

บรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้ง พบมีการจัดเตรียมสถานที่-ป้ายประกาศ,การทำความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคึกคัก อาทิ ที่อาคาร 95 ปีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) อ.เมืองปราจีนบุรี ที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด เขต1 ซึ่งผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นทหาร หน่วยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์(พล ร2 รอ.) ค่ายพรหมโยธี หรือหน่วยรบภาคตะวันออก “บูรพาพยัคฆ์ “ และ ทหารจากค่ายจักรพงษ์ พบเจ้าหน้าที่ อส.มาติดป้ายโปสเตอร์รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนตามที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และจัดเตรียมสถานที่-คูหาลงคะแนน ไว้ให้พร้อมมียอดจำนวน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า 5,391 คน นอกจากนี้ที่โรงเรียนที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตามหอประชุม,อาคารเรียน ,โรงอาหารได้จัดเตรียมป้ายประกาศรายชื่อ,จังหวัดต่าง ๆ ที่ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งให้ไว้ สำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาฉันทนาตามย่านนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม 304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะใหม่ มีผู้ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต รวม 12, 027 คน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (กกต.) ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.แก่ รด.จิตอาสา ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารจาก ศฝ.นศท.มทบ.12 ปราจีนบุรี จำนวน 20 นาย เข้ารับการอบรม ตามที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปพ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.2562 ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.2562 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี(กกต.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่ รด.จิตอาสา และกิจกรรม รด.จิตอาสา ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตย

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close