ลำปางเร่งดับไฟบ่อขยะด่วนหลังลุกลามเกือบ2วัน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้สั่งกา … อ่านเพิ่มเติม ลำปางเร่งดับไฟบ่อขยะด่วนหลังลุกลามเกือบ2วัน