ขอนแก่นตั้งตู้อัจฉริยะวัดแอลกอฮอล์คนขับรถ

จังหวัดขอนแก่นตั้งตู้อัจฉริยะ ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ พร้อมเชิญชวนโหลดแอปพลิเคชั่น Smart Bus Terminal Plus

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 หรือ บขส.3 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการเตรียมความพร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้นำระบบสถานีขนส่งอัจฉริยะ ด้วยการตั้งตู้ค้นหาข้อมูลเที่ยวรถเข้าออกในเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ และตารางการเดินรถทั้งขาเข้าและขาออก ความล่าช้า ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อม ในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสารจาก บขส.ขอนแก่นไปยังจังหวัดต่างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เพราะขอนแก่นไดนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสภาพความพร้อมของคนขับรถ หรือคนที่อยู่หลังพวงมาลัย คือ เครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานขับรถ

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกันประชาชนยังคงสามารถโหลดแอปพลิเคชั่น Smart Bus Terminal Plus ( SBT+) ได้ เพื่อตรวจสอบการเข้าออกของรถโดยสาร และดูข้อมูลเที่ยวรถที่ให้บริการ เพื่อใช้วางแผนในการเดินทางได้ รวมถึงทราบข้อมูลพนักงานขับรถ เที่ยวรถและทะเบียนรถที่เข้าออก สถานีทั้งหมด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็จะทราบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ หากเกิดปัญหาหรือมีเรื่องเร่งด่วนก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งนี้ตู้ค้นหาข้อมูลเที่ยวรถเข้าออกนั้น ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ติดตั้งแล้วในพื้นที่4 จังหวัดคือขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รวม 12 สถานี ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินรถได้ตลอดเวลาอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close