รมว.ทส.ลงนามความร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเล

รมว.ทส. เป็นประธานและสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดคึกคัก จ.พังงา พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานและสักขีพยาน พิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับและกล่าวเจตนารมณ์ ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ กองทัพเรือ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต หน่วยงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกว่า 11 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ บริษัททีโอที จำกัด มหาชน อาสาสมัครพิทักษทะเล นักเรียน ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วเสร็จ เต่าทะเลที่เราร่วมกันปกป้อง ดูแล และรักษาตามปฏิญญาข้างต้น จะได้มีโอกาสกลับมาวางไข่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอนาคตอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะปกป้องการเข้ามาลักลอบทำการประมงในเขตอุทยาน รวมทั้งอนุรักษ์หาดทรายที่มีค่านี้ไว้ และหวังว่าความพยายามที่เราช่วยกันยกระดับการอนุรักษ์เต่าทะเลให้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดพังงาและภูเก็ตไปสู่ระดับโลก ตามที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้วางยุทธศาสตร์ว่าจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close