ประจวบฯจัดเทศน์2ศาสนาวันวาเลนไทน์

คกก.อิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเทศน์ 2 ศาสนา สานสัมพันธ์วันวาเลนไทน์

วันที่ 14 ก.พ.2562 ซึ่งตรงกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ของทุกปี ที่บริเวณมัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม บ้านวังมะเดื่อหมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมสอนธรรมเทศนา 2 ศาสนา ระหว่างศาสนาพุทธ กับ ศาสนาอิสลาม ให้กับชาวบ้านในชุมชน และเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สร้างความรักความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่าง 2 ศาสนา เนื่องในวันวาเลนไทน์ ภายใต้ชื่อโครงการอบรมคุณธรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นโดยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนคร ศรีสุทชานนท์ รองนายก อบต.อ่าวน้อย นายณัฐกิจ สมานมิตร อิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาอิสลามจากมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน มัสยิดนูรุสซอลีฮีน มัสยิดฮารูน (บ้านทุ่งยาว) และมัสยิดอัลอันซอร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

โดยในกิจกรรมได้นิมนต์พระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระนักเทศน์ที่ทรงความรู้ จากวัดห้วยสักในพื้นที่จังหวัดชุมพร มาร่วมบรรยายเทศนาธรรมในการอบรมในหัวข้อหลักการศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อคุณธรรมกับการดำเนินชีวิต ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กับวิถีไทยมุสลิม หัวข้อสันติสุขกับสังคมพหุวัฒนธรรม หัวข้อครอบครัวคุณธรรมคือฐานที่มั่นของสังคม หัวข้อจิตอาสากับการดูแลสังคมไทย ฯลฯ เป็นต้น

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close