กกต.อ่างทองแจงแก้ขัดแย้งการเลือกตั้ง

กกต. อ่างทอง ประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต โดยมีนายสุจินต์ ดาววีระกุล ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง จากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมโครงการ

นายสุจินต์ ดาววีระกุล ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จากการเลือกตั้งทุกระดับที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจ มีความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงและข้อกฎมาย ประชาชนจึงเบื่อหน่ายขาดความเชื่อถือในการเลือกตั้ง เกิดความแตกแยกในสังคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close