เรือนจำกาฬสินธุ์จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด

เรือนจำกาฬสินธุ์จัดโครงการพบญาติใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับในครอบครัวและให้ผู้ต้องขัง

นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดโครงการพบญาติใกล้ชิดเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลในครอบครัว และให้ผู้ต้องขังมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุข โดยบรรยากาศมีญาติผู้ต้องขังได้ยื่นเอกสารแสดงความเป็นญาติ เพื่อขอเยี่ยมแบบใกล้ชิด ซึ่งทันทีที่ญาติได้พบผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ต่างโผเข้ากอดกันด้วยความคิดถึง หลายคนกราบเท้าขอโทษบุพการีและบางรายถึงกับร้องไห้ด้วยความคิดถึง ทั้งนี้นอกเหนือจากการพบญาติแบบใกล้ชิดแล้ว ทางเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ยังปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ออกร้านค้าจำหน่ายอาหารสด เพื่อบริการแก่ญาติที่เข้ามาเยี่ยมภายในเรือนจำ เพื่อให้ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ภารกิจหลักคือการควบคุมผู้กระทำผิดตามคำพิพากษาของศาล และภารกิจด้านการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม ซึ่งภารกิจนี้จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่หลากหลาย โดยมีการนำบุคคลและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ที่สำคัญในกระบวนการแก้ไขก็คือสถาบันครอบครัวที่จะเป็นพลังสำคัญสำหรับผู้ต้องขังให้สามารถกลับออกไปใช้ชีวิตอยู่รวมสังคมภายนอกได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์จึงได้จัดโครงการ “พบญาติใกล้ชิด” ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการนี้มีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน 1,175 คน ทางเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขัง 1 คนพบญาติได้ไม่เกิน 10 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close