เปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมบุญใหญ่ชาวอีสาน

จ.นครพนมเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์ บุญใหญ่ชาวอีสาน สืบสานประเพณีโบราณ ถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า

ที่ จ.นครพนม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสาน ที่สืบสอดกันมายาวนาน คืองานนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดอารามหลวงชั้นเอก ที่ตั้งองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่ กว่า 2,300 ปี โดยเช้าวันนี้มีการทำพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เกี่ยวกับพิธีแห่พระอุปคุต จากริมแม่น้ำโขง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว ภายในวัดพระธาตุพนม รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชา ของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 8 เผ่า ที่อาศัยอยู่ใน จ.นครพนม รวมถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม นำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจะจัดขึ้นทุกปีในภาคเช้า ก่อนเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ถือเป็นพระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนาน มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น จนกว่างานจะสำเร็จงาน เนื่องจากตำนานความเชื่อ พระอุปคุต เป็นพระเถระสำคัญองค์หนึ่ง ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ บำเพ็ญเพียรใต้ท้องสมุทร ครั้นเมื่อ จะมีพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้มีการอัญเชิญ พระอุปคุต ขึ้นมาจากมหาสมุทร เพื่อปกป้องคุ้มภัย ไม่ให้พญามาร มาสร้างความวุ่นวายในงาน ทำให้พิธีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงกลายเป็นประเพณีความเชื่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ทุกปี ได้มีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ โดยการจำลอง อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจาก แม่น้ำโขง เพื่อมาประดิษฐาน ภายในวัด เพื่อปกปักษ์รักษา ให้งาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ ทุกปี การเปิดงานวันแรก จะมีพลังศรัทธานับแสนคน มาร่วมพิธีแห่พระอุปคุต เพื่อเป็นสิริมงคล

ข่าวน่าสนใจ

Close