เชิญถุงพระราชทานมอบชาวเลมอแกน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทาน และยา ไปมอบแก่ชาวเลมอแกนผู้ประสบอัคคีภัยหมู่ 4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

ที่อ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่ 4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยจำนวน 237 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากนั้นยังได้มอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จำนวน 138 ชุด ยังความปราบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อชาวจังหวัดพังงาอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมในการเชิญถุงยังชีพและยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอีกด้วย โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปอีกด้วย

โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และทหารช่าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแนวเขตของบ้านที่จะสร้างขึ้นใหม่แต่ละหลัง โดยบ้านใหม่ของชาวมอแกนนั้นยังคงลักษณะแบบเดิมของชาวมอแกน สร้างจากวัสดุธรรมชาติ เสาเป็นไม้ พื้นเป็นไม้ ฝาจาก และหลังคามุงจาก เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติโดยจะยึดของเดิมเป็นหลัก ขนาดประมาณ กว้าง 3 เมตร ยาว 6.5 เมตร เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งได้จัดแนวบ้านเป็น 3 แถวๆละประมาณ 20 หลัง ทุกหลังหันหน้าสู่ทะเล มีช่องว่างระหว่างแถวเพื่อเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในชุมชน ชาวมอแกนได้ขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะให้เสร็จก่อนที่จะเข้าหน้ามรสุม ในส่วนของการกินอยู่ของชาวมอแกน และผู้ที่มาช่วยเหลือนั้น อุทยานฯ ได้รับผิดชอบทำโรงครัวพระราชทานจัดอาหารวันละ 3 มื้อทุกวัน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close