ซีพีเอฟลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง

อ่างทอง ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรง

ที่สนาม ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง”

โดยมี นายพรเทพ ยอดพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) กล่าวว่ารายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน ซีพี จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนเข้าร่วมในพิธี นายพรเทพ ยอดพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) หรือ CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ได้กำหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยในเด็กและเยาวชนเพราะตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้มีการดำเนินโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็กและเยาวชน ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

 

นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า การปลูกอนาคตจะต้องประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ส่วนแรก คือ ภาคเอกชน หมายถึง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) ที่ได้มาส่งมอบในเรื่องของความสุขและมีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ส่วนที่ 2 คือ ภาครัฐ ซึ่งหมายถึง โรงเรียนรวมทั้งคณะครูและนักเรียนที่ต้องดำเนินการที่จะให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนด

ข่าวน่าสนใจ

Close