ผู้สมัครส.ส.ใช้ต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้

ก.ก.ต.ประจวบยันผู้สมัคร ส.ส.ไม่สามารถใช้ต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงให้ได้

ที่งหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการอบรม เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์การหาเสียงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(ส.ส.)ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบ ทั้ง 3 เขต ภายใต้ชื่อกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนและผู้ติดตาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงรวม 140 คนนางสาวณากัญเผยว่า ต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลดการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเป็นสำคัญ และทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผอ.ก.ก.ต.ประจำจังหวัดประจวบ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันลงคะแนนเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่มีชื่อผู้สมัคร และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัตรที่กาลงคะแนนแล้ว เพื่อนำเอาไปแชร์ หรือโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงการฉีกบัตร หรือทำลายบัตรเลือกตั้ง รวมถึงถือบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่ลงคะแนน ก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงได้

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close