วันเด็กจันทบุรีลูกแรงงานต่างด้าวร่วมด้วย

วันเด็กจันทบุรี คึกคัก ผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม ลูก-หลาน แรงงานต่างด้าวได้ร่วมกิจกรรมแบบไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ปกครองนำบุตร-หลาน ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนามได้เปิดห้องทำงานให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ พร้อมทดลองนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีการเล่นเกมส์แหล่งท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญเสริมสร้างความรู้ แก่เด็ก เยาวชน แจกของขวัญ ของรางวัล เลี้ยงอาหาร ขนม และไอศกรีม  ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานราชการ ร้านค้า องค์กรภาคเอกชน อาทิ สโมสรโรตารี่ มูลนิธิศาลหลักเมือง มูลนิธิฉัตรทองคำ ร่วมนำอาหาร ของขวัญ มาแจกแก่เด็ก ๆ ที่ร่วมงาน มีการเล่นเกมส์เสริมสร้างความรู้เป็นเกาะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิเด็กและเยาวชนที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีนำมาสอดแทรกเป็นความรู้ในเกมส์แจกรางวัลไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็ก เยาวชน ไทย หรือ ลูก – หลานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทย ที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตร ผู้ใหญ่ใจดีนำของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา ขนม อาหารคาว – หวาน มาแจกแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานจำนวนมาก มอบของรางวัลแก่เด็กที่ร่วมแสดงความสามารถบนเวที และเด็ก ผู้โชคดีจากการจับรางวัลใหญ่ ที่สนามบินท่าใหม่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดง พร้อมการแสดงกระโดดร่มดิ่งพสุธา เล่นเกมส์ แจกของขวัญของรางวัล ส่วน ที่ อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ซึ่งเป็นพื้นที่ท้องถิ่นชนบท ทุรกันดาร และมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติช้างป่า ผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรทั้งกัมพูชา และ ลาว นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องจัดขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว สนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความสามัคคีและความอบอุ่นของครอบครัว มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การมอบของขวัญ

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close